Skip to main content

ในปีนี้เฟดได้เพิ่มการวิเคราะห์เพิ่มเติมตามการชะลอตัวในปัจจุบันซึ่งกำหนดไว้เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการล็อคเพื่อพยายามชะลอการแพร่กระจายของ coronavirus

จากการใช้สถานการณ์ที่การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯทำให้เฟดมองว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 33 แห่งของประเทศจะมีอัตราค่าโดยสารอย่างไรหากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 19.5%

คาสิโน ออนไลน์, Jun 26 2020 on www.projectshadowagenda.com