Skip to main content

"การกระทำของวันนี้ ... เพื่อรักษาระดับเงินทุนที่สูงในระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกาเป็นการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเรารวมถึงความไม่แน่นอนระดับสูงที่เราเผชิญ" คาสิโน ออนไลน์ แรนดัลควาร์ลส์รองประธานของเฟดกล่าว สำหรับการกำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ

manie janes, Jun 26 2020 on www.projectshadowagenda.com